מספר טלפון


6715061 - 08 כהן מנחם ועידה
6715062 - 08 אלטסולר מיכאל
6715063 - 08 מריאסין ארקדי
6715064 - 08 נחמני משה
6715065 - 08 פלוצקיי ולדימיר
6715066 - 08 ברדו יעקב
6715068 - 08 אוחיון מאיר
6715069 - 08 בן ישי סימה