מספר טלפון


6715091 - 08 דנן סגלית
6715092 - 08 אומנסקי סופיה
6715093 - 08 רחמים רוני ואורנה
6715094 - 08 אלמקייס יוסי
6715095 - 08 גולדנברג לאוניד
6715096 - 08 קדוש מאיר
6715097 - 08 בנאו זהבה וחיים
6715098 - 08 נחמן ליקה
6715099 - 08 אזולאי יעקב