מספר טלפון


6715160 - 08 פרץ רמי
6715161 - 08 גולברג תמרה
6715162 - 08 חזיזה ניסים וסמי
6715163 - 08 'פקס'
6715164 - 08 מלנבוים גלינה
6715168 - 08 אקמאתי דר אנדרה ודליה
6715169 - 08 יעקובוב זינה