מספר טלפון


6715201 - 08 דינו כוכב וסיגלית
6715202 - 08 אבישור סיגלית
6715203 - 08 משה אבי
6715204 - 08 קירילוב ילנה
6715205 - 08 זפרני מרסל ומשה
6715207 - 08 משה אבינעם ושושנה
6715208 - 08 מושיאשוילי מרינה