מספר טלפון


6715210 - 08 נקי יצחק ושולמית
6715211 - 08 גורוקין רומן
6715212 - 08 הוסמן מרדכי
6715213 - 08 'נוסימוביץ גאורגי
6715215 - 08 סאסי דרור ומאירה
6715216 - 08 מרסון ויטלי
6715218 - 08 גבעתי משה