מספר טלפון


6715320 - 08 ביטון משה ואסתר
6715321 - 08 כהן פרוספר
6715322 - 08 שלג לבן שירותי נקיון ושמירה
6715323 - 08 ענבי גורי
6715324 - 08 גבאי יוסף
6715325 - 08 שי דוד
6715326 - 08 שקל יוסף
6715327 - 08 ניסמן לבי
6715328 - 08 פרץ זהבה וציון
6715329 - 08 וירניצקי אבי