מספר טלפון


6715560 - 08 מיכאלי מרדכי
6715561 - 08 סבן ד"ר ארנסט רופא משפחה וילדים
6715562 - 08 נתן יהודה רבקה
6715563 - 08 ארבל אבנר וסיגל
6715564 - 08 ברג זקס
6715565 - 08 סופורטניק טטיאנה
6715566 - 08 כהנא גדי ומאור
6715567 - 08 שחר דניאל ורחלה
6715568 - 08 זוליאן אילת
6715569 - 08 גונטמכר איראידה