מספר טלפון


6715590 - 08 טל שמשון ושוש
6715591 - 08 מזרחי יורם וסיגל
6715592 - 08 קלצוק יצחק
6715594 - 08 אביבי שי ונורית
6715595 - 08 רווח פרגי סימה ומלי
6715596 - 08 קוגנובסקי בוריס
6715597 - 08 פוקס הלנה
6715598 - 08 שלמה חדד
6715599 - 08 ראובן עופר ויעל