מספר טלפון


6715601 - 08 סטסין גדליה
6715602 - 08 לוסקי שושנה ועמרם
6715603 - 08 מימון שלומי ואפרת
6715604 - 08 בוקרע סמדר
6715605 - 08 סלובודניאק ריטה וקוביק תמרה
6715606 - 08 בוטארשוילי יעקב ושרה
6715607 - 08 ארז ירדנה וסלבו
6715608 - 08 יצחק שאול וטלי