מספר טלפון


6715620 - 08 דוד דוד ואילה
6715623 - 08 לחמי אברהם ורחל
6715624 - 08 דדון שמעון
6715625 - 08 בן שבת כרמלה ושמעון
6715626 - 08 בנימין אבלין ועזרא
6715627 - 08 לייכטר מרדכי
6715628 - 08 גוברבליט אהרון
6715629 - 08 רוטשטיין ילנה