מספר טלפון


6715673 - 08 ברדה חיים ואליס
6715674 - 08 מלמד אלבירה
6715675 - 08 טודר איגור
6715676 - 08 קאפח מירי
6715677 - 08 פוליאקוב תמרה
6715678 - 08 פימה אהרון
6715679 - 08 מנשה כרמי