מספר טלפון


6715720 - 08 קוגניצקי אהרון
6715722 - 08 שקלי אלברט וחיה רון
6715724 - 08 שונם הלוי אורה ולוי
6715726 - 08 סלע חגי ושרית
6715728 - 08 ברוניסלבה פלצב
6715729 - 08 ליצנית סלין שחקנית וליצנית
6715729 - 08 סלין שחקנית וליצנית