מספר טלפון


6715780 - 08 מלמד יפים
6715781 - 08 אמשיקשוילי ללי
6715782 - 08 קפלן אברהם
6715783 - 08 סוקולוב יבגני
6715785 - 08 יעקב אולגה
6715786 - 08 וישנבסקי לייבי
6715788 - 08 לנקו יבגני
6715789 - 08 אזיקרי ירדנה