מספר טלפון


6715830 - 08 עזריאל אברהם ותמי
6715832 - 08 לביא מנשה
6715833 - 08 פרץ תקוה
6715834 - 08 מקרנקו נינה
6715835 - 08 עזרן יצחק
6715836 - 08 ביטון שמעון
6715839 - 08 והבה שלמה