מספר טלפון


6715880 - 08 צואלה אלפרד וטובה
6715881 - 08 אטלן יוסי
6715882 - 08 בר חי אביגדור
6715883 - 08 מיגדל סילביה מוניקה
6715886 - 08 כהן כליפא
6715887 - 08 פרידמן ורה
6715888 - 08 גמליאל רחל וסימן טוב
6715889 - 08 קטן דודו