מספר טלפון


6715980 - 08 דהן מאיר הובלות
6715982 - 08 מאור דוד
6715983 - 08 יהלום קטי
6715984 - 08 כהן דוד
6715987 - 08 מור יוסף עליזה
6715988 - 08 מור יוסף ואורלי
6715989 - 08 אלמקייס רפאל