מספר טלפון


6736010 - 08 זריהן פרלה
6736012 - 08 יקוט גואטה
6736013 - 08 בוזגלו זהרה
6736014 - 08 אוסטרובסקי ילנה
6736015 - 08 מרקוביץ דוד
6736016 - 08 ברששת מרדכי ומרגלית
6736017 - 08 חוטובלי אליהו וזעירה
6736018 - 08 מלכה חנה ויוסי
6736019 - 08 פלדמן רומן