מספר טלפון


6736060 - 08 כהן חנן
6736061 - 08 כחלון גדעון ושרה
6736062 - 08 בן סימון הנרי
6736063 - 08 חדד קלימן
6736064 - 08 ינון חנניה ואראלה
6736065 - 08 זמיר ריקה ויוסי
6736066 - 08 סולימני הרצל
6736068 - 08 מושקה יעקב
6736069 - 08 נבעה עדי וכוכי