מספר טלפון


6736071 - 08 אדמסו סבחת
6736072 - 08 סטרובסקי גניה
6736073 - 08 סבח רוחמה
6736074 - 08 דרוקאר בצלאל ואסתר
6736075 - 08 כהן מאיר
6736076 - 08 גוזלן סלומון
6736077 - 08 ריקה ונונו
6736078 - 08 בויירקוב אלה
6736078 - 08 סילגי אנה