מספר טלפון


6736090 - 08 פטשוילי יששכר ונילי
6736091 - 08 קוזניידוב תמרה
6736092 - 08 לוי רחל
6736093 - 08 מיכאל אוהד
6736094 - 08 אלבז אידה ואבי
6736095 - 08 בן ברוך יעקב
6736097 - 08 טביביאן יצחק
6736098 - 08 מרקוביץ איטה