מספר טלפון


6736101 - 08 עצפור אברהם
6736102 - 08 פרומר שלמה
6736103 - 08 פוטשניקוב סופיה
6736105 - 08 י ר ה אלקטרוניקה בע"מ
6736106 - 08 קוזניק יעקב ונחמה מורה נהיגה
6736107 - 08 שמחון יוסף
6736108 - 08 סאיג רחל וסמי