מספר טלפון


6736110 - 08 מדמון מרגלית ועוזיאל
6736111 - 08 הדרת מלך אשקלון
6736111 - 08 'וילאג כפר נופש
6736111 - 08 הדרת מלך אשקלון וילאג' כפר נופש
6736111 - 08 וילאג' כפר נופש אשקלון סרור שמעון מנהל
6736112 - 08 נופש אשקלון סרור שמעון מנהל וילאג' כפר
6736113 - 08 נופש אשקלון סרור שמעון מנהל וילאג' כפר
6736114 - 08 חלפון שרה
6736116 - 08 עטון חיים וסימי מוניות השעון
6736117 - 08 רזיאל פורטונה