מספר טלפון


6736130 - 08 (פקס) אורט ע"ש הנרי רונסון
6736131 - 08 בן דוד שושנה
6736132 - 08 גבריאל שלמה
6736134 - 08 עמר ניסים ורחל
6736135 - 08 ונדובסקי דוד ונני
6736136 - 08 אלישאקאשוילי שבתאי
6736137 - 08 דסטא דוד
6736138 - 08 בוניאל מרים
6736139 - 08 כהן מרדכי ומרגלית