מספר טלפון


6736140 - 08 מרגי הרצל
6736141 - 08 אברהם ישראל
6736142 - 08 קידר אילן
6736143 - 08 מנשרוב אהרן ומזל
6736144 - 08 אמסלם דוד מרכז יוספטל חנות
6736145 - 08 קריס שרה
6736146 - 08 מרמלשטיין אלכסנדר
6736147 - 08 יוסף צבי וסוריקה