מספר טלפון


6736180 - 08 שפיר פבל
6736181 - 08 זרהין נגיסטה
6736182 - 08 גזהין דליה
6736183 - 08 סלומיאנסקי פבל
6736184 - 08 עמור סליה עוד
6736185 - 08 טטרו אברהם
6736187 - 08 טלינגר נתן ומיכאלה
6736189 - 08 ביטון אברהם