מספר טלפון


6736200 - 08 מנשט פארק הלאומי
6736201 - 08 וישניה קלמן
6736202 - 08 קאפח מיטל
6736203 - 08 ליאטו אליהו
6736204 - 08 בטארשווילי פנחס
6736205 - 08 כץ חגי
6736206 - 08 מונושקיו יעקב
6736207 - 08 חיחינשוילי גבריאל
6736208 - 08 מרקוביס אברהם ושרה