מספר טלפון


6736406 - 08 לייבוץ אסתר ושלמה
6736408 - 08 בית החייל אשקלון האגודה למען החייל כפר נופש לחיילים
6736408 - 08 האגודה למען החייל כפר נופש לחיילים