מספר טלפון


6736470 - 08 אבוטבול עזיזה
6736471 - 08 חזן סימי
6736472 - 08 ברששת אסתר
6736473 - 08 בציקי יוסף
6736474 - 08 ווסה מלקמו נתן
6736475 - 08 מימון יצחק
6736476 - 08 אלוש מרסל
6736477 - 08 מרגולין סימה
6736479 - 08 יעקב בן חמו