מספר טלפון


6736501 - 08 מילונסיק איזה
6736502 - 08 רודובסקיה לודמילה
6736503 - 08 מיכאלשוילי בניה ולילה
6736504 - 08 אבוטבול יצחק
6736505 - 08 אקוקה פיבי ושלום
6736506 - 08 גפני בן ציון
6736507 - 08 איטח שלמה
6736508 - 08 דגן דבורה גורן גולן ברנע ברכיה מעון