מספר טלפון


6736550 - 08 בן שימול אליהו ואסתר
6736551 - 08 זאבי אורן
6736553 - 08 סלמה פסקל
6736554 - 08 דקננקו גלינה
6736555 - 08 פאטל נירה ואלי
6736556 - 08 פטשוילי אלי
6736559 - 08 גלוסמן ברטה