מספר טלפון


6736580 - 08 איפרגן סימי
6736581 - 08 שושן סימי
6736582 - 08 פחימה חיים ויעל
6736583 - 08 דרנוב ד"ר נחמיה וד"ר מריה טרזה
6736586 - 08 מולי אבלין וויליאם
6736587 - 08 חיים רוני
6736588 - 08 עזריה אלברט ומרגלית
6736589 - 08 ג'יסון רון