מספר טלפון


6736611 - 08 מנבו אתי
6736612 - 08 פניו איוון ומלכה
6736613 - 08 טורופוב סרגי
6736614 - 08 (פקס) אשקלון מטה המרחב אפרידר
6736615 - 08 סולטן מישל ופנינה
6736616 - 08 לוי מטילדה וסעיד
6736617 - 08 ברנע ממד
6736618 - 08 עמירה דוד ושוש