מספר טלפון


6736630 - 08 וינרוב פיוטר
6736631 - 08 בן אטר שונטל
6736632 - 08 פיצה פלאפל הגשר
6736632 - 08 פלאפל פיצה הגשר שופן חיים
6736633 - 08 טופז חיה ויורם
6736635 - 08 גריגוריב סביטלנה
6736636 - 08 בריגה מזל ועמוס
6736637 - 08 טייטשר צבי
6736638 - 08 גטא משה
6736639 - 08 אלטפוב ולדימיר