מספר טלפון


6736640 - 08 בן חיים ברוך
6736641 - 08 גני שמשון מלון
6736642 - 08 סימקין ראיסה ובוריס
6736643 - 08 חננאשוילי שרה
6736644 - 08 אביטל יוסף ומלכה
6736645 - 08 אמסלם עיישה
6736646 - 08 זילברמן ליליה
6736647 - 08 אפנז'ר אליהו
6736648 - 08 בטאשוילי משה
6736649 - 08 מיארה רפאל וסימי