מספר טלפון


6736650 - 08 מועלם נתן וחלי
6736652 - 08 מיכאילוב איליה
6736653 - 08 רוזנבלט ליפה
6736654 - 08 גולד קר
6736656 - 08 סמדר בן דוד
6736657 - 08 קניזו אברהם
6736658 - 08 וקנין מרדכי
6736659 - 08 מסיקה תקוה