מספר טלפון


6736661 - 08 פקס) אחיש) שירותי מכונות
6736662 - 08 עזריה כמוס
6736663 - 08 אלישע שוקי
6736663 - 08 גולקו פאינה
6736664 - 08 נסימיאן רונית
6736665 - 08 ברלינסקי גרציאלה
6736666 - 08 אריס קורין ויעקב
6736667 - 08 גיעאן בנימין
6736668 - 08 ציבולסקי אירינה
6736669 - 08 טגיה אשתה