מספר טלפון


6736701 - 08 יחזקאל מנשה
6736702 - 08 אבנון לאה ויהושע
6736703 - 08 שירי אליהו ודינה
6736704 - 08 סביר אילנה ושמעון
6736705 - 08 וקסלר סמיון
6736706 - 08 מימון עופרה
6736707 - 08 פריש יוסף ודניאלה
6736708 - 08 גריגורי סימה שמגין