מספר טלפון


6736710 - 08 מרדכי שאול
6736712 - 08 סנדלר אברהם
6736713 - 08 קויברי סידוניה
6736714 - 08 מושיאשוילי אליהו ורבקה
6736715 - 08 משולם ד"ר יוסף רופא
6736716 - 08 קובסטרומוב דינה
6736717 - 08 משיח משה ורחל
6736718 - 08 שיפקוב צילה ומיכאל