מספר טלפון


6736803 - 08 אחישר אסתר ומנחם
6736804 - 08 אלדר מפעל לאלקטרוניקה
6736805 - 08 סקורניק פנינה
6736807 - 08 לוטפק משה וקלרה