מספר טלפון


6736851 - 08 אללישוילי דוד
6736852 - 08 נחום אורלי ושאול
6736853 - 08 דובין גריגורי
6736854 - 08 טטרואשוילי רות
6736856 - 08 זגורי משה
6736857 - 08 ספאשוילי שלום
6736858 - 08 רוזבלט חיה
6736859 - 08 משההשוילי רפאל ודורה