מספר טלפון


6736870 - 08 מריאש מאירה
6736871 - 08 ינקו צפורה ויוסף
6736872 - 08 שביט חיה ודני
6736873 - 08 מנשרוב יוסי
6736874 - 08 מלכה עייש
6736875 - 08 בלתה סנבטו
6736876 - 08 ינקו ציפורה ויוסי
6736877 - 08 ליטבק דיטה
6736878 - 08 אדלסון ברוניסלבה
6736879 - 08 גלמן מיכאל