מספר טלפון


6736960 - 08 וולפסהאוט זלמן ודבורה
6736964 - 08 שפר חנה
6736969 - 08 כחלון רפי