מספר טלפון


6736980 - 08 זרעד חנן
6736981 - 08 בן חי רינה ומאיר
6736983 - 08 אליס אהובה ויוסי
6736984 - 08 פטריצה פדידה
6736985 - 08 סלצברג פיליפ
6736986 - 08 יחיא פנינה ודן
6736988 - 08 עובדיה הדר
6736989 - 08 גורבנקי יבגניה