מספר טלפון


6749810 - 08 ברקן ברנרדו
6749811 - 08 כרמיה קיבוץ
6749812 - 08 ברד שלמה ושרה
6749813 - 08 מוס'
6749814 - 08 שניר קלאודיו וג'נט
6749815 - 08 ברטל שמואל
6749816 - 08 בוכבינדר יגיל ורחל
6749817 - 08 לקח חנוך
6749818 - 08 ורנר אמנון
6749819 - 08 אייס מרסל