מספר טלפון


8608222 - 08 מרכז מסחרי חדש
8608585 - 08 מאיר עזרא ובניו
8608700 - 08 מחלקת הנדסה
8608718 - 08 מחלקת תברואה
8608730 - 08 מחלקת מחלקת תברואה
8608772 - 08 מחלקת גביה
8608777 - 08 הנדסה מחלקת
8608888 - 08 טבע מדיקל בע"מ