מספר טלפון


8634000 - 08 אופק מוצרי נייר בע"מ
8634222 - 08 נחל שורק מועצה אזורית
8634300 - 08 פרוקוגניה ישראל בע"מ
8634633 - 08 מרכזיה בין השעות 03 51 00 70
8634669 - 08 מוקד חברת החשמל לישראל בע"מ באזור השפלה
8634670 - 08 תשלום חשבונות חשמל
8634677 - 08 פקס) למוקד) מוקד חברת החשמל לישראל בע"מ באזור השפלה
8634680 - 08 מידע על הפסקות יזומות ותקלות