מספר טלפון


8652831 - 08 גרוס חיים חנוך
8652832 - 08 אסבן שלמה בי"ס לשייט
8652833 - 08 קמינר אהרון
8652834 - 08 הלפגוט יהודה
8652835 - 08 לאופר ציפורה
8652837 - 08 גרינברג מאיר
8652838 - 08 וונדה מאיר
8652839 - 08 נודרי איסק אוגל