מספר טלפון


8687200 - 08 סניף אשדוד
8687300 - 08 סניף עסקים
8687500 - 08 מרפאה 'מרכזית רובע ה
8687600 - 08 (פקס) רובע י
8687777 - 08 כל הדרום מקבוצת ידיעות תקשורת
8687888 - 08 בריחת סידן