מספר טלפון


9782020 - 08 תקה רום בע"מ
9782111 - 08 אלומאיר בע"מ
9782111 - 08 לררקמפה אלומאיר בע"מ
9782120 - 08 (פקס) אלומאיר בע"מ
9782722 - 08 (פקס) עלית תעשיות בע"מ
9782999 - 08 עלית תעשיות בע"מ