מספר טלפון


9945021 - 08 ארואס אברהם
9945022 - 08 קורקודוס עוזי
9945024 - 08 דוד ציון
9945025 - 08 חביב שאול
9945026 - 08 יפרח אלי
9945027 - 08 שטילר פיוטר ואירינה
9945028 - 08 סיגרון משה וציפי
9945029 - 08 וי אמ די אס נולג בע"מ